Braås

Nytt avtal för anställda på Volvo

Efter hårda förhandlingar har nu Volvo i Braås kommit överens med facket om hur den minskade produktionen ska finansieras. De slipper sänka löner men får 2009 års löneförhöjning uppskjuten till nästa år.

– Vi har träffat en uppgörelse med företaget om att skjuta upp årets lönerevision till den 31 mars nästa år. För de anställda innebär det att de inte får någon löneökning förrän den sista mars 2010, säger Per-Lennart Björn, IF Metalls klubbordförande i Braås.

Egentligen skulle det ha gjorts en lönerevision i april i år. Som kompensation för att den skjuts upp kommer Volvo att använda sig av så kallade stoppdagar. Det innebär att de anställda stannar hemma ett visst antal dagar med full lön.

Facket nöjt

Ramavtalet gäller både tjänstemän och dem som jobbar med produktionen på alla Volvo Construction Equipments orter i Sverige. Med tanke på den överbemanning som finns i Braås i förhållande till höstens tänkta produktion, är facket nöjt med avtalet.

– I alla fall är vi i Braås nöjda med det. På så sätt att vår försäljning fortfarande går väldigt trögt och man har strypt volymerna ännu mer i år. Det gör att vi har en ganska rejäl överbemanning, säger Per-Lennart Björn.

Mest nöjda är de med att slippa den löneförminskning som varit aktuell i förhandlingarna.

– Det här är ju en variant på avtalen med övriga Volvobolag. De har skjutit upp både lönerevisionen och gått med på det så kallade löneminskningsavtalet. Där går man ned 20 procent i tid och får löneavdrag för det. Det har vi inte gått med på utan vi har lyckats få företaget att acceptera vårt förslag. 

Åsa Welander
asa.welander@sr.se