Växjö

Andra polisanmälan på rättspsyk

För andra gången på två månader, har en incident mellan en anställd och en patient på Rättpsykiatriska Regionkliniken i Växjö lett till en polisanmälan.

Den senaste polisanmälan gäller en händelse förra veckan där en kvinnlig anställd skadades.

– När sådana här incidenter inträffar så jobbar vi alltid utifrån två perspektiv; vad har hänt och vad kan vi lära, säger Krister Sjögren som är verksamhetschef för Rättspsykiatriska regionklinken i Växjö. Vi tittar på om brott har begåtts. Vi tittar på vad som hänt runt om personerna. I det här fallet har vi en person som har skadats. Det innebär att det ramlar ut ett krispaket tillsammans med vår företagshälsovård.

Det är andra gången på mindre än två månader som Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö polisanmäler incidenter som inträffat mellan patienter och personal.

Polisanmälan har skett förr

I slutet av maj blev en anställd avstängd från sitt arbete under tiden som en polisutredning pågick. Detta efter att han hamnade i bråk med en patient. Och förra veckan blev en kvinnlig anställd på samma klinik attackerad av en patient.

Kvinnan som lyckades ta sig ur patientens grepp fick blåmärken och rivmärken, mer mår efter omständigheterna bra. Det enligt ställföreträdande verksamhetschef Krister Sjögren.

Och enligt honom ser kliniken nu över rutinerna för att försöka undvika att fler incidenter inträffar.

– I det kortsiktiga perspektivet tittar vi på om vi kan förändra något som har med patienten och personalen som varit inblandad att göra. I det långsiktiga perspektivet tittar vi på våra byggnader och lokaler så att de är ändamålsenliga, säger Sjögren.

  • Tidigare artiklar om polisanmälan:

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se