Landstinget anställer rökavvänjare

Nu får Landstinget Kronoberg förstärkning i sitt tobaksförebyggande arbete.
I slutet av månaden anställs nämnligen en resursperson som ska hjälpa till med att få kronobergarna att sluta röka. Resurspersonen avlönas genom bidrag från Folkhälsoinstitutet och kommer under ett år att bland annat jobba med vidareutbildningar för de i länet som arbetar med rökavvänjning.