Manifestation för demokratins skull

Undvik konfrontationer med nazisterna. Det var budskapet när kommunen på torsdagen bjöd in de organisationer som planerar att hålla en manifestation när nazisterna demonstrerar mot moskébygget i Växjö den 25 oktober.
Till mötet kom både representanter från de politiska ungdomsförbunden, gymnasieskolorna och andra organisationer. Och slagorden demokrati, mångfald och religionsfrihet röstades igenom som parollen för manifestationen som antagligen även den kommer att hållas den 25 oktober men på en annan plats. Alla inbjudna var överens om att man skulle undvika konfrontationer med nazisterna och istället föra fram sitt eget budskap.