Brasved en god affär för skogsägarna

De senaste åren har efterfrågan på ved och annat biobränsle ökat rejält, och det har i sin tur gjort att priserna har stigit, åtminstone på energived och hyggesrester.
Däremot har massavedspriserna legat ganska stilla de senaste åren vilket lett till en konkurrenssituation. - För skogsägarna är det nu minst lika lönsamt att sälja ved för uppvärmning som att sälja massaved till industrin, säger Anders Pettersson, inköpare på JGA:s sågverk i Linneryd.