Snart brist på byggnadsarbetare

Byggnadsarbetare är på väg att bli ett bristyrke i Kronobergs län.
De närmaste åren går en stor grupp av 40-talister i pension, samtidigt som arbetslösheten i branschen redan är låg i länet. -Det kommer att bli problem om sysselsättningen ligger kvar på samma nivå. De ungdomar som utbildas idag är för få för att fylla luckorna efter 40-talisterna, säger Kent Unbeck, avdelningsföreståndare för fackförbundet Byggnads i sydostregionen. För facket är det inte bara negativt med en viss brist på arbetskraft, eftersom det kan driva upp lönerna. -Men det finns också en gräns för vad saker och ting får kosta, säger Kent Unbeck.