Studentkår kritisk till CSN-flytt

Anledningen till att Centrala Studiestödsnämnden, CSN, väljer att lägga ner sitt Växjö-kontor istället för Kalmar, är att sydostchefen för CSN bor i Kalmar.
Det hävdar studentkåren vid Växjö Universitet som inte kan hitta några andra argument som talar för Kalmar. Studentordförande Per Jakobsson tror att interndebatten på CSN har varit fokuserad på var personalen å ledarna finns å inte var deras kunder finns - vilket borde vara fallet. CSN, ska spara totalt 150 miljoner kronor, till å med 2005. Därför lägger myndigheten ner 11 av sina 25 lokalkontor.