Många vill skriva högskoleprovet i Växjö

Fler och fler vill skriva högskoleprovet, det visar siffror från högskoleverket.
Växjö är ett av de ställen i landet där antalet anmälningar ökat mest. Förra året var antalet anmälningar 501 och i år har den siffran stigit till 619, vilket innebär en ökning med hela 24 procent. I landet ligger ökningen på 11 procent.