Saneringen påbörjad av marken i Bergdala

Efter många turer har nu saneringarbetet påbörjats efter oljeskadan på glasbruket i Bergdala i februari förra året.
Hittills har jorden analyserats för att man ska få veta hur omfattande skadorna är, och nu börjar det verkliga arbetet med att gräva ner ledningarna för de kemiska processerna. När ledningarna finns i jorden tar det sex till åtta månader, beroende på hur kallt det blir i vinter, säger Dick Nilsson på Ljungbyföretaget Mark och miljö. De olika föroreningarna kommer att samlas upp i filter, men också att brytas ned till oskadliga ämnen Att det har tagit ett och ett halvt år från skadan upptäcktes till saneringen påbörjas beror på att det har varit oklart med vem som ska betala det hela. När skadan upptäcktes ägdes Bergdala av Svenska glasbruk. De hamnade under rekonstruktion och senare i konkurs. Men nu har alltså konkursförvaltaren klart med försäkringspengar för saneringen och den här kemiska processen blir billigare än att frakta bort jorden.