Länets akademiker i lönetopp

Löneutvecklingen för akademiker i Kronobergs län är bäst i landet inom stat och landsting.
Ny statistik från SACO visar att kronobergarna har haft en löneökning på 24 procent mellan 1998 och 2002, jämfört med 21 procent för hela landet. Däremot är Landstinget Kronoberg ett av få landsting där kvinnorna har haft en betydligt sämre löneutveckling än männen. Skillnaden i meddellön har ökat med 5000 kronor. Kvinnliga akademiker inom landstinget tjänade förra året i snitt drygt 27 000 medan manliga akademiker tjänade 41 500 kronor.