Socialnämnden i Tingsryd klarar sparkraven

Nu är det klart att socialnämnden i Tingsryd når upp till sparkravet på 5,8 miljoner kronor nästa år.
En hyreshöjning på tio procent inom äldreboendet i Tingsryds kommun och en minskning av kommunens rehabavdelningen med fem platser. De båda förslagen gör att socialnämnden kan spara två miljoner kronor och därmed nå upp till sparkraven på 5,8 miljoner för nästa år. Tidigare har nämnden föreslagit besparingar på 3,8 miljoner, bland annat genom att ta bort 20 platser på Tingsryds åldringscenter. - Det har funnits tomma platser på rehabavdelningen under hela året och därför föreslår vi nu den här minskningen, säger kommunens socialchef Per Sandberg.