Planerna för Evedahl går vidare trots kritik

Trots kritik fortskrider nu Växjö kommuns planer på att utveckla friluftsområdet Evedal.
Byggnadsnämndens arbetsutskott säger nu ja till planförslaget som bland annat innebär att campingen ska bli större för att locka fler turister. Det är bland annat flera privatpersoner, Smålands Museum och Helgasjöns segelsällskap som har kritiserat utbyggnaden av campingen, men politikerna anser att en större camping är av stort värde för Växjö. Ärendet kommer nu först att behandlas av byggnadsnämnden och sedan lämnas över till kommunstyrelsen.