Anmäld professor tillbakavisar anklagelser om hot

Den professor vid Växjö universitet som misstänks ha hotat en kollega, tillbakavisar nu anklagelserna.
Det var i mitten av augusti som Statens ansvarsnämnd fick in en anmälan, där professorn påstods ha uttalat direkta hot mot en kvinnlig kollega och hennes familj. Bakom anklagelserna ligger en rad konflikter kring ett omfattande forskningsprojekt vid universitetet. Professorn och den kvinnliga kollegan har haft svårt att komma överens om hur projektet ska hanteras. Professorn skriver i sitt yttrande till Statens ansvarsnämnd att anklagelserna om hot är helt orimliga. Däremot har det förekommit kritik och kanske ett upphetsat tonläge från båda inblandade. Statens ansvarsnämnd tar troligen upp ärendet vid sitt möte i november.