Allt färre kronobergare åker taxi

Trenden är tydlig bland flera taxiåkerier i länet, allt färre åker taxi, och det är framför allt företagskunderna som sviker.
Carin Bachstätter som är VD på Växjö Taxi, förklarar tillbakagången med att företagen måste spara pengar, och då blir resandet lidande. Kostsamma flygresor ersätts istället med videokonferenser, och eftersom taxi ofta kör sina kunder till och från flygplatsen eller tågcentralen, tappar även taxiföretagen många av sina kunder. För att locka tillbaka kronbergarena till taxibilarna vill Bachstätter satsa på bättre service genom större tillgänglighet.