Larsson skadad under VM

Gustav Larsson från Gemla blev illa skadad under VM-tävlingarna på cykel i Kanada.
En annan tävlande körde in i ett nedfallet kravallstaket och Gustav Larsson drogs med i vurpan. Han skadade en kota i ryggen och fick föras till sjukhus.