Centern kräver riksdagsdebatt om public service

Centerpartiet vill att riksdagen ska debattera sparförslagen för Sveriges Television.
Det finns all anledning att ifrågasätta om den nu föreslagna inriktningen med ökad centralisering lever upp till intentionerna i sändningstillståndet, det skriver centern i ett brev till talmannen där partiet begär en aktuell debatt om public service. Om programproduktion försvinner från de fem orterna Växjö, Karlstad, Örebro, Sundsvall och Luleå finns risk för att legitimiteten och trovärdigheten för public service undergrävs, enligt centern.