Fler frivilliga behövs inom äldreomsorgen

Om kommunerna ska klara av sin budget för äldreomsorgen, krävs att betydligt fler frivilliga ställer upp och arbetar ideellt. Det säger Per Sandberg, socialchef på Tingsryds kommun.
Idag utförs 3 procent av arbetet inom äldreomsorgen av de frivilliga, men enligt Per Sandberg måste siffran öka. Alla kommuner använder sig idag i större eller mindre utsträckning av frivilliga inom omsorgen. Den som väljer att hjälpa till sluter då ett avtal med kommunen där uppgifterna står beskrivna. Det kan till exempel vara att hjälpa till att anordna aktiviteter, uträtta ärenden eller bara umgås