Alltfler barn drabbas av svinkoppor

Fler förskolebarn drabbas av svinkoppor, en smittsam men ofarlig infektionssjukdom med variga, kliande utslag.
Det har också blivit allt svårare att få bukt med svinkoppor. Många läkare har märkt att stammarna av bakterier som orsakar sjukdomen blivit allt mer motståndskraftiga mot salvor och pencillin de senaste åren. Håkan Ivarsson är läkare vid vårdcentralen på Teleborg i Växjö och har gjort en egen studie av spridningen av svinkoppor för att se hur utvecklingen ser ut. Enligt honom finns det en allmän trend att bakterier blir alltmer resistenta mot antibiotika och därför är det viktigt att inte skriva ut pencilin i onödan.