Sydkraftkontoret i Älmhult försvinner

Sydkraft ska minska antalet kontor de närmaste åren från 21 till 10 orter. Bland annat försvinner kontoret i Älmhult där 16 tjänstemän arbetar.
Växjö blir det enda kontor i Kronoberg län som blir kvar och även där blir det personalminskningar. Sydkraft gör neddragningarna på kontorssidan för att kunna satsa mer på kundservicen och kommande investeringar i elnäten. Hur många anställda som totalt kommer att försvinna inom sydkraft de närmaste åren är oklart enligt Sydkrafts ledning. Det kommer att stå klart först efter MBL-förhandlingarna som inleds på fredag.