Missnöjet med Arla växer bland länets bönder

Många av länets bönder är beskymrade eftersom den dansk-svenska mejerikoncernen har beslutat att sänka ersättningen till de som levererar mjölken.
Trots att Arla i våras höjde mjölkpriset i butikerna, så sänkte alltså företaget för några dagar sedan ersättningen till bönderna med 16 öre per kilo. Sänkningen innebär att bonden går miste om cirka tusen kronor per ko och år. -Det här gör att fler mjölkbönder slutar eftersom de får ytterligare ett tungt argument, säger Magnus Karlman på Orraryds gård i Värends Nöbbele. Arla motiverar den sänkta ersättningen med lägre dollarkurs och lägre mjölkpriser på världsmarknaden. Men en annan faktor som också slår mot bönderna är att Arla vill höja bolagets vinst för att kunna göra nya investeringar runt om i världen.