Skolpolitikerna i Tingsryd klarar inte sparkraven

Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryd har föreslagit besparingar för 2004 som motsvarar cirka 3 miljoner kronor.
Sparkraven på nämnden ligger på 4,2 miljoner kronor och alltså fattas det drygt en miljon. - Vi hoppas att kommunledningen ska acceptera den här nivån för nästa år, säger nämndens ordförande Karin Nilsson. Bland besparingarna finns enstaka tjänster inom skola, barnomsorg och IT. Dessutom blir det lägre anslag för personalens kompetensutveckling och billigare råvaror till skolmåltiderna. Barnomsorgen på nätter och helger upphör också i kommunen, men den besparingen ingår i årets neddragningar.