Arla försvarar sänkta mjölkpriset

Från mejerikoncernen Arla säger man sig inte ha någon förståelse för mjölkböndernas kritik mot den sänkta ersättningen för de som levererar mjölk.
Trots att Arla i våras höjde mjölkpriset i butikerna, så sänkte företaget för några dar sedan ersättningen till bönderna med 16 öre per kilo. Åke Hantoft är vice ordförande för Arla Foods och han säger att det är den allt hårdare konkurrensen på världsmarknaden som gör att Arla inte ha råd att betala bönderna mer än så. I genomsnitt innebär det sänkta mjölkpriset ett inkomstbortfall på 1 000 kronor per ko och år för bönderna.