Swereco hoppas kunna nyanställa

Älghultsföretaget Swereco kommer att bygga nya fabrikslokaler i Älghult och hoppas också att det på sikt ska ge nya arbetstillfällen på orten.
- Vi hoppas kunna växa med ett par man under de närmaste åren, säger Niklas Hammarström, VD på Swereco. Swereco kommer att bygga den nya fabriken på den gamla sågverkstomten i Älghult och redan i november börjar kommunen sanera området och byggstart blir det i december. Efter sommaren hoppas Swereco kunna inviga den nya fabriken. Avsikten är också att kommunen ska köpa deras gamla fastighet och det liksom saneringskostnaderna förutsätter ett godkännande vid fullmäktigemötet i slutet av denna månaden. Swereco har funnits i Älghult i 25 år och har idag drygt 30 anställda.