Lättare att nå polisen med nya telefoner

I framtiden ska det bli lättare att komma i kontakt med polisen.
Långa väntetider gör att det ska öppnas ett så kallat kontakt-center, vilket ska öka tillgängligheten. Rikspolisstyrelsen har beslutat att landets samtliga 21 polismyndigheter ska ha installerat det nya systemet innan årsskiftet 2004/2005. Det nya kontakt-centrat ska dock inte förväxlas med larmnumret 112. Det är bara polisens vanliga telefonväxel som påverkas.