Sänkt bidrag höjer dagisavgiften

Vid årsskiftet sänker regeringen bidraget till kommunerna för maxtaxan inom barnomsorgen.
För de 8 kommunerna i kronobergs län innebär det minskade intäkter med nära 5 miljoner kronor. Samtidigt som staten drar ner på bidraget så höjer man avgiftstaket i maxtaxan, och det betyder att kommunerna kan tjäna in det minskade statsbidraget genom att höja dagisavgifterna. För en familj med två barn kan det bli en höjning med två hundra kronor i månaden från och med årsskiftet. Åke Axelsson, socialdemokratiskt kommunalråd i Uppvidinge är kritisk mot regeringen. - Jag tycker inte om att man vältrar över kostnader på kommunerna, kostnader som vi sen måste ta ut av invånarna, säger han.