6-åringar lär sig qigong

På Lillestadskolan i Växjö står qigong på skolschemat för alla 6-åringar från och med i höst.
Karin Sandelin som undervisar barnen är en av ett 30-tal i landet som är utbildad för att lära ut qigong till barn. - Det här är en utmärkt träning för att öka koncentration och förebygga sjukdomar. Inte minst med tanke på att många barn känner sig stressade idag. Alla 6-åringar på Lillestadskolan får lära sig qigong och Karin Sandelin tror att fler skolor på sikt kommer att följa efter eftersom effekterna är så goda.