Mindre kommuner delar på tjänster

Länets mindre kommuner har börjat dela på olika specialisttjänster.
Det här gör att man kan inrätta tjänster där den enskilda kommunen inte haft underlag eller ekonomi för en hel tjänst, men det kan också underlätta vid rekrytering. Det är framför allt Lessebo kommun som sökt samarbete med kommunerna runt omkring och sedan höstterminens start delar Sonja Linné sin tjänst, som talpedagog, mellan Lessebo och Uppvidinge. - Jag tycker det är trevligt, man träffar många människor, men det är också stressigt och mer att hålla reda på, säger hon Lessebo kommun delar också en friskvårdskonsulent med Emmaboda och förbereder utannonsering av en skolpsykologtjänst tillsammans med Tingsryd.