Mer samarbete mellan kommunerna nödvändigt

Nu höjs röster från flera håll på ett utökat samarbete mellan olika kommuner. Det gäller framför allt de mindre kommunerna och bakgrunden är den allt kärvare ekonomin, både i mindre och större kommuner.
Upppvidinges socialdemokratiska kommunalråd Åke Axelsson menar att det hittills varit mycket prat mellan kommunerna, men att det inte har hänt så mycket. - Det räcker inte att bara samarbeta inom vissa områden, allt måste belysas, säger han. Och om samarbetet inte ökar är det risk för nya kommunsammanslagningar enligt Åke Axelsson. Vi har tidigare berättat att Lessebo kommun har flera specialisttjänster ihop med grannkommunerna Uppvidinge, Emmaboda och Tingsryd. Det här har gjort att man har kunnat inrätta tjänster där den enskilda kommunen inte haft underlag eller ekonomi för en hel tjänst.