Blix prisad av Smålands akademi

På måndagen offentliggjordes vilka som får Smålands akademis priser 2003.
Akademin delar ut 105 000 kronor till fem olika personer. Priset till Dag Hammarskölds minne går i år till före detta chefen för FN:s vapeninspektion, Hans Blix. Hans Blix får priset för sina fredsbevarande insatser. - Det känns alltid skönt när det arbete man utfört uppskattas. Vapeninspektionen hävdade hela tiden att det inte fanns massförstörelsevapen i Irak och jag är glad att man i Sverige nu uppmärksammar att vi intog en självständig ståndpunkt, sa Hans Blix efter utmärkelsen. Östrabopriset till Esias Tegnérs minne går till läraren Willie Jönsson från Växjö. Linnépriset får författaren Björn Berglund från Mölndal, och Wallqvistpriset går till kontraktsprosten och teologie doktor Lars Alldén från Tingsryd. Emilpriset som delas ut i samarbetet med Sveriges Radio Kronoberg går till journalisten och författaren Eva Bexell från Öland. - De har alla gjort fantastiska insatser, men vi tycker att de inte uppmärksammats tillräckligt mycket, ansåg Anders Wejryd, ordförande i Smålands akademi. Priserna delas ut på Kalmar slott den 8:e november.