Arbetsmiljöinspektionen kräver svar av KF Göta

Arbetsmiljöinspektionen kräver nu att KF Göta klargör vem på företaget som har huvudansvaret för arbetsmiljön.
Bakgrunden är en arbetsplatsolycka på KF:s terminal i februari 2000 då en anställd klämde huvudet mot en järnbalk. Två chefer åtalades, men bägge åtalen ogillades eftersom det inte gick att reda ut vem som egentligen bar ansvaret för arbetsmiljön.