Stäng av planerna på storstads-tv

Kronobergs landshövding, Lars-Åke Lagrell, och kommunstyrelsens ordförande i Växjö, Carl-Olof Bengtsson, skriver nu till SVT:s ledning och protesterar mot en nedläggning av barn och ungdoms-tv i Växjö.
De skriver bland annat att en nedläggning skulle innebära att ett av landets mest nyskapande och kreativa tv-hus försvinner. Vidare kritiserar de ledningens planer på att flytta allt mer produktion till storstäderna, "Stäng av planerna på storstads-tv" , skriver Lagrell och Bengtsson, som avslutar brevet med att uppmana ledningen för SVT att utveckla produktionen i Växjö istället för att avveckla.