Homogifte - het fråga på det pågående kyrkomötet

En av de mest uppmärksammade frågorna på det pågående kyrkomötet i Uppsala är om homosexuella par ska kunna ingå partnerskap i Svenska kyrkan.
I dag kan homosexuella par få en välsignelseakt i vissa kyrkor, men kyrkomötets gudstjänstutskott föreslår att kyrkan inför en akt för partnerskap som ger paren ett civilrättsligt skydd. En av de krononbergska ledamöterna på kyrkomötet, Bertil Olsson från Lammhult tycker inte att kyrkan ska tillåta partnerskap. - Ur kristen synvinkel går det inte att jämställa äktenskap med partnerskap, säger han. På torsdag ska kyrkomötet ta ställning till förslaget.