Stora brister i hanteringen av kemikalier

Det finns stora brister i många företags hantering av farliga kemikalier. Det visar en inspektion av företag i fyra olika branscher i Småland och Blekinge som gjorts under två dagar av Arbetsmiljöinspektionen.
Av nära 230 inspektioner visade över 150 på brister hos företagen. Peder Björklund har lett arbetet på Arbetsmiljöinspektionen. - Jag tycker att resultatet är förvånansvärt dåligt. Företag i trä- och möbelindustri, grafisk industri, ytbehandlingsindustri och byggbranschen inspekterades. Sämst klarade sig byggbranschen, medan det bästa resultatet uppvisades av trä- och möbelbranschen.