Ungdomar drabbas hårdast när socialen ska spara

Socialnämnden i Växjö kommun måste spara 22 miljoner kronor nästa år. Och det är flera verksamheter och projekt som kommer att läggas ner.
Ett exempel är den så kallade slussen, en praktikplats för ungdomar med sociala problem. Men också andra verksamheter där barn och ungdomar är inblandade försvinner liksom konsumentrådgivaren. Dessutom föreslås såväl anställningsstopp som övertidsstopp. - Jag är rädd för att personalen inte ska orka med, säger Barbro Carlsson, ordförande i Akademikerförbundet SSR på Växjö kommun.