Kronoberg

Fick inget svar från ministern

När en man i Kronoberg skickade ett brev med en fråga till miljöministern fick han aldrig något svar. Nu riktar Justitieombudsmannen (JO) kritik mot näringsdepartementet för att de inte svarade på frågan, som skickades vidare till dem.

JO finner departementets agerande anmärkningsvärt. Mannen, som bor i Kronobergs län ställde en fråga angående alternativa energikällor via brev i januari 2008 och ville få ett svar.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se