Förlikning nådd efter tvist på Rosdala glasbruk

Det blir ingen förhandling i Arbetsdomstolen, AD, om uppsägningarna på Rosdala glasbruk sommaren 2001.
De båda parterna, Industrifacket och konkursförvaltaren för Svenska glasbruk, har istället kommit fram till en förlikning. Den här frågan hamnade hos AD eftersom Industrifacket ansåg att konkursdrabbade Svenska Glasbruk bröt mot lagen om anställningsskydd när produktion flyttades från Rosdala till Älghult och åtta anställda blev uppsagda. Industrifacket krävde såväl skadestånd som lönerersättning till de anställda. Frågan skulle avgjorts i nästa månad, men nu har alltså parterna kommit fram till en förlikning. Det innebär att de anställda får dela på 177 000 kronor som lönekompensation. Något skadestånd kommer däremot inte att betalas ut till Industrifacket eller de anställda. Ytterligare en stämningsansökan har Industrifacket lämnat till AD om Rosdala glasbruk. Den handlar om brott mot MBL i samband med uppsägningarna, men som ett led i den här förlikningen kommer den ansökan att dras tillbaka. Vi har sökt de båda parterna, men ingen vill kommentera uppgörelsen.