Företag brister i hanteringen av kemikalier

Två tredjedelar av de företag som arbetsmiljöinspektionen besökt i Kronobergs län visar på brister i sin hantering av kemikalier.
Många företag i Småland och Blekinge brister i sin kemikalihantering, det berättade vi tidigare i veckan. Nu har Arbetsmiljöinspektionen brutit ner siffrorna länsvis och dom visar att bristerna är mycket stora i Kronobergs län. Av dom 70 företag arbetsmiljöinspektionen besökt i vårat län visar att två tredjedelar har brister i sin hantering av kemikalier. Bland annat saknas det förteckning över de kemikalier som används.