Stora besparingar inom socialen i Alvesta

Alvesta kommun står inför stora besparingar de närmaste åren.
Tillsammans ska Socialen och Barn- och ungdomsverksamheten spara närmare 22 miljoner kronor. Socialen i Alvesta ska spara 12,5 miljoner kronor bland annat genom att minska på antalet timanställda. Barn- och ungdomsnämnden som har ett underskott på 9, 8 miljoner kronor väljer istället att lägga ut ett allmänt sparbeting på samtliga av sina verksamheter.