Reinfeldt valdes till ny partiledare

Fredrik Reinfeldt valdes som väntat på lördagen till ny partiledare för moderaterna. Valet vid stämman i Stockholm var enhälligt.
Till första vice ordförande valdes Gunilla Carlsson, medan Kristina Axén Olin valdes till andra vice ordförande. Hans Wallmark från Ängelholm, som nominerats av flera förbund till posten som andre vice ordförande, drog tillbaka sin kandidatur. Den senaste tiden har det framkommit kritik mot att alla de tre topposterna i partiet besätts med politiker från Stockholm. Men Hans Wallmark sade i ett tal där han avsade sin kandidatur att det viktigaste är paritet har en kompetent ledning, inte varifrån de kommer.