Tågutredare besökte länet

Frågan om högshastighetsståg diskuterades idag på Regionförbundet södra småland. Statens utredare Gunnar Malm som föreslagit att man bygger en ny järnväg längs E4:ans sträckning fanns på plats. Men åsikterna om höghastighetståg genom länet går isär.

Ska de nya höghastighetstågen byggas längs E4:an och passera Ljungby och Markaryd? Det har man i västra delen av länet arbetat för sedan början på 90-talet. Eller ska den gamla stambanan rustas upp för att klara tåg som kan ta oss från Stockholm till Malmö på två och en halv timme, något som bland annat Växjö förespråkat under senare år?

Härom veckan föreslog statens utredare Gunnar Malm att man bygger en ny höghastighetsjärnväg längs E4:an för 125 miljarder kronor.

Men skulle det inte bli billigare och gå snabbare att rusta upp stambanan?

– Det är vi inte så säkra på. En uppgradering av stambanan så att man kan köra tåg som går upp till 250 kilometer i timmen skulle kosta 55 miljarder kronor. Och då löser vi ändå inte de stora kapacitetsproblem som finns speciellt vad det gäller godstrafiken, svarar Gunnar Malm.

Men förespråkarna för stambanan menar att vi behöver bygga ut tågtrafiken så snart som möjligt. Och alternativet med stambanan går fortare, blir billigare och är mer realistiskt. Kommunalrådet i Växjö, Bo Frank (M), har gått så långt att han har kallat projektet att bygga en ny järnväg för en utopi - men det vill Gunnar Malm inte hålla med om.

– Vi kan ställa oss frågan vad man tyckte på 1800-talet när man byggde stambanor och tog 50 procent av statsbudgeten i anspråk. Om det var en utopi eller inte det vet jag inte.

Lena Pettersson
lena.pettersson@sr.se