Kronoberg

Mindre fylleri på länets krogar

Kronoberg län är bäst i landet på att samverka mot fylleri på krogen.

För tredje gången på fem år har Folkhälsoinstitutet bekostat en mätning i länet kring hur många krogar som serverar alkohol till berusade personer. I Kronoberg som står för de bästa resultaten av de elva län som deltagit, har försäljningen till berusade minskat från 64 till 4 procent på fem år.

– Jag tror att det är en hel del samverkande faktorer, där vi bland annat ser att vi har en god samverkan mellan myndigheter och bransch. Vi har ett öppet klimat där vi har ett gott utbyte, säger Katarzyna Musial som är länssamordnare för alkohol- och drogfrågor i länet.

Kurser för serveringspersonal och att polisen har ändrat sina metoder för tillsyn är några exempel på hur man i länet förebygger fylleri på krogen. Jan Aschan vid Kronobergspolisen är glad att fylleriet på länets krogar har minskat

– Att vi ligger bäst till i landet är mycket roligt att höra. Det tyder ju på att vi har lyckats få ut budskapet till krogar och krogägare om att det här är viktigt, säger han.

Hannah Mälarborn
hannah.malarborn@sr.se