Lammhult

Lammhults skola slipper kritik

Växjö kommun får ingen kritik från Skolinspektionen, trots en anmälan mot Lammhults skola om att en elev i årskurs fem, inte fått det stöd som behövdes. Eleven har, enligt barn- och ungdomspsykiatrin, ett funktionshinder och enligt anmälan har inte skolan inte tillgodosett det.

Skolinspektionens bedömning, efter att kommunen har sagt sitt, är att skolan har arbetat med eleven för att försöka förbättra situationen och ska fortsätta så. Däremot uppmanas skolan att lyssna mer noggrannt på elevens känslor och upplevelser.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se