Växjö

Folkpartiet diskuterar språkkravet

Folkpartiet fortsätter att driva integrationsfrågorna på sitt landsmöte i Växjö. Det hårt kritiserade språkkravet för att få svenskt medborgarskap finns kvar i partiets integrationspolitiska program, som ska debatteras på söndag.

Följ nyheter från landsmötet på Ekots sida:

Programmet föreslås nu utökas med krav på att gå igenom en så kallad medborgarkurs. Kursen, som ska erbjudas alla som flyttar till Sverige i vuxen ålder, beskrivs som en "djupgående introduktion till det svenska samhället", och ska i princip vara ett måste om man vill bli svensk medborgare.

– Sådana här medborgarkurser är del att försöka lyfta diskussionen kring medborgarskap som en del i en integrationsprocess. Och vara tydlig med vad både rättigheterna och skyldigheterna betyder med medborgarskapet, säger Erik Ullenhag som är Folkpartiets partisekreterare.

Vad ska kursen innehålla?

– Det är en diskussion kring värderingar, kring vilka lagar som gäller i Sverige. Ungefär det man lär sig i samhällskunskapen i grundskolan.

Norrmän som vill bli svenskar, ska de också gå den här kursen?

– Det finns ju lite olika regler kring till exempel Norden och Europa, där vi har överenskommelser med de nordiska länderna. Men i princip tycker jag att vi skulle gå mot ett samhälle där allt fler eftersträvar medborgarsskap och där regeln skulle omfatta alla. Sedan kan det finnas ett internationellt regelverk och överenskommelser med andra länder som gör att det inte riktigt går, svarar Erik Ullenhag.

Anders Ljungberg
nyheter.kronoberg@sr.se