Kronoberg

Sena besked om vaccinleveranser stort problem för vården

Hittills när drygt 51 000 kronobergare är vaccinerade, är det ovissheten om vaccinationsdoserna ska komma i tid som är det ständiga bekymret.

Nästa vecka är det dags för åldersgruppen 13-29 år att vaccinera sig och inför varje ny åldersgrupp som ska vaccineras, arbetar vården utifrån preliminära planer som snabbt måste kunna om leveransen blir försenad. Nu gäller det nästa veckas leverans.

– Kommer den på onsdag blir det inga bekymmer. Blir den försenad kan det ju bli så att vi måste stänga någon vaccinationsmottagning tillfälligt för att vaccinet har tagit slut, säger Arne Runehagen är smittskyddsläkare på landstinget Kronoberg.

Antalet vaccinerade personer i länet är nu nästan uppe i knappt en tredjedel av alla kronobergare.

Överlag har vårdapparaten fungerar överraskande bra säger Arne Runehagen.

Det är främst förändrade riktlinjerna från socialstyrelsen och den sena leveransen av vaccin som stått för de största problemen för vården.

Hannah Mälarborn
hannah.malarborn@sr.se