Alvesta/Växjö/Lessebo

Spårombyggnad kan bli av tidigare

Banverket planerar för en utbyggnad av tågspåren mellan Kalmar och Alvesta. Efter att regionförbunden i Kalmar och Kronoberg ställt upp som medfinansiärer räknar man nu med att börja ombygganden redan 2011.

I kväll kommer banverket till Skruv i Lessebo kommun för att informera om planerna.

– Vi kommer att tala om att vi gör den här förstudien och presentar våra tankar för åhörarna. Och vi vill ju inhämta deras kunskaper om platsen. De kan ju sin ort bättre än vad vi kan, om vilka för- och nackdelar olika lösningar kan ha, säger Thomas Wellander som är projektledare på Banverket.

Upprepade förseningar på sträckan Kalmar-Växjö samtidigt som intresset för att åka tåg har ökat. Och det har lett till att Regionförbunden i Kalmar och Kronoberg erbjudit Banverket hjälp med finansieringen, om de ville tidigarelägga ombyggnaden av spåret.

Fyra nya mötesspår
Enligt tidigare plan skulle spåret byggas om tidigast 2021. Nu håller Banverket på med en förstudie för att bygga fyra nya mötesspår och dubbelspår på sträckan Växjö-Alvesta, med början 2011 eller 2012.

I första skedet kommer man bygga mötesspår i Örsjö och Åryd och redan det kommer att få effekt på punkligheten.

– Efter den första ombyggnaden där vi får två nya mötesspår kan man räkna med en betydligt säkrare trafik än idag, säger Tomas Wellander.

När man är klar med hela ombygganden kan det också bli tal om att öka tågtrafiken.

– Det finns ju önskemål om att även ha pendeltrafik på sträckan, utöver Öresundstågen. För det behövs det nog ytterligare två mötesspår, alltså de som vi utreder i Skruv och i Trekanten, säger Tomas Wellander. 

Lena Pettersson
lena.pettersson@sr.se