Kronoberg

Nytt hjälpmedel för elever på internet

Uppdaterad kl 08:29

Elever med läs- och skrivsvårigheter i länet kan snart få bättre hjälp med skolarbetet. Lösningen är ett så kallat elevskrivbord på internet.

Camilla Jönsson som är IT-pedagog på AV media är en av dem som har valt ut programmen. 600 000 kronor har det kostat AV Media, som är en del av Regionförbundet Södra Småland.

– En talsyntes, översättningsprogram, stavningsprogram, mindmapprogram och sådana resurser för de som behöver struktur och läshjälp, säger Camilla Jönsson.

Hur ska programmen hjälpa barnen?
– En talsyntes till exempel hjälper barn som har svårt att läsa. Då kan man scanna in det man vill läsa, så läser talsyntesen upp det högt istället. Man kan också säga att eleverna blir mer självständiga om de använder de här programmen.

AV Media fick från början idén från ett annat företag och snart är de klara med sin version av elevskrivbord. Då hooppas de få ut licenserna så fort som möjligt.

– Nu har vi köpt in 100 licenser. Och det innebär att de ska delas upp i våra åtta kommuner i länet. En licens är inte lika med en person, utan innbär att vi har 100 inloggningar. Sedan får varje kommun besluta hur man vill använda sig av sina inloggningar.

Och kommunerna i länet är positiva till elevskrivborden enligt Camilla Jönsson.

Elin Ericsson
nyheter.kronoberg@sr.se