Kronoberg

Snatteripräst slipper kyrklig straff

En präst i en församling i länet som erkänt sig skyldig till snatteri får ingen påföljd från kyrkan. Det har domkapitlet beslutat, efter att ha utrett ärendet.

Domkapitlet anser inte att prästen har skadat det anseende en präst bör ha genom att ha snattat.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se