Kronoberg

Positivt för elteknikbranschen

För många elteknikföretag runt om i landet väntar en allt djupare lågkonjunktur. Men inte i Kronobergs län. Här väntar företagen i branschen tvärtom en positiv utveckling.

Det är två län i hela landet - Norrbotten och Kronobergs län - där företagen ser fram mot en positiv utveckling dvs omsättningen kommer att öka.

Det framgår av en rapport av bransch- och arbetsgivarorganisationen EIO i samarbete med Industrifakta. Elteknikbranschen påverkas kraftigt av både den svaga utvecklingen inom byggandet och industrins utveckling.

Företagen berörs ofta sent i konjunkturen och omsättningen i branschen kommer att minska med 7 procent under 2010, enligt prognoserna. Men i Kronobergs och Norrbottens län förväntas branschens omsättning öka.

I båda dessa fall handlar det dock om effekter av tillfälliga projekt, snarare än om stabil återhämtning.

Rapporten förutser att resterande län i landet kommer att följa Kronoberg först 2011. Då kommer branschen visa en försiktig ökning av omsättningen. Återhämtningen kan också dröja ända till 2013.

Håkan Erlandsson
hakan.erlandsson@sr.se