Kronoberg

Upp till länsstyrelsen att granska gårdar

Ytterst få gårdar med slaktsvin i länet kan kontrolleras. För det krävs mer pengar från regeringen. Det berättade länsveterinären i våra nyheter igår. Men det blir inga nya statliga pengar. Jordbruksminister Eskil Erlandsson säger att Länsstyrelsen har fått en pott pengar och att det är upp till dem hur de vill fördela pengarna.

Tidigare artikel:

Landshövding Kristina Alsér svarar på frågan om de har fördelat pengarna rätt.
– Vi har 14 politikområden och det är 14 olika verksamheter. Alla vill ha prioriteringar. Det vi gör nu är att länsrådet och landhövdingen aktivt deltar med att bygga upp den här organisationen. Och det är ju en prioritering.

Tycker du att länsstyrelsen klarar av sitt uppdrag som djurskyddsmyndighet i länet?
– Jag vet inte vad vi ska jämföra med. Vi gör så gott vi bara kan med de resurser som vi har och med de kompetenser vi har i huset. Jag är oerhört nöjd med mina djurskyddshandläggares arbete.

Som det ser ut idag, tycker du att djurskyddet på länsstyrelsen, som du har ansvar för, har tillräckligt med resurser för att klara av uppdraget?
– Jag vill inte hamna i den här resursfällan utan nu handlar det om att hitta arbetssätt som gör att vi med de resurser som vi har, gör det bästa vi kan. Och jag är inte beredd att säga att vi behöver mer resurser, säger Kristina Alsér.

Karin Ernstsson
karin.ernstsson@sr.se