Växjö stift

Brist på underhåll hotar kyrkor

Ett nytt hot mot kyrkobyggnader på landsbygden kan bli verklighet framöver. Det handlar om eftersatt underhåll när pengarna tryter allt mer.

– Det innebär ju faktiska risker för att vissa kyrkobyggnader får en lägre underhållsnivå. Där till exempel underhåll av rent estetiskt slag inte kan utföras, säger Torbjörn Sjögren som är stiftsantikvarie.

I Växjö stift äger de allra flesta av de knappt 200 församlingarnas flera kyrkobyggnader, samtidigt som det är gudstjänstliv och kyrkoliv som ska prioriteras.

Över hälften av Svenska Kyrkans församlingar tvingas till nedskärningar nästa år och då riskerar underhållet att bli eftersatt. Samtidigt blir möjligheterna att få bidrag till olika slags underhåll betydligt större. Särskilt för olika inventarier i själva kyrkorummet, snarare än för själva kyrkobyggnaden.

– Vi har fått flera brev från församlingar där man undrar varför man kan få bidrag till underhåll av en madonna inne i kyrkorummet. Men att man inte kan få bidrag till att reparera taket, vilket kan leda till att det regnar in på madonnan, säger Torbjörn Sjögren.

Men trots de här hoten tillsammans med tidigare diskussioner om att sälja kyrkor är inte unik för vår tid menar Torbjörn Sjögren.

– Det är samma problematik som på 1600-talet och 1800-talet. Församlingsstrukturen måste ses över med kyrkor som läggs ner, rivs eller säljs. Men också nybyggda kyrkor där fler människor finns i stället för på landsbygden.

Roger Bergvik
roger.bergvik@sr.se